Uuendus 01.02.2020

Hea Patsient,

Perearst alustab COVID 19 vaktsineerimisega. 

Esimesena vatsineeritakse COVID 19 riskirühmast patsiente,

vastavalt Haigekassa poolt koostatud nimekirjale. 

Prerearst võtab patsiendiga ühendust  ise

 

Vanusest ja terviseseisundist tulenevad prioriteedid (prioriteetsuse järjekorras) 
1) kõik patsiendid vanuses ≥80 aastat;
2) need patsiendid vanuses ≥70 aastat, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on
haiguse raske kulu suhtes väga kõrge või kõrge riskiga 
3) kõik patsiendid vanuses ≥70 aastat sõltumata kaasuvatest haigustest ja need 18-69 aasta
vanused patsiendid, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on haiguse raske kulu
suhtes väga kõrge riskiga 
4) need patsiendid vanuses ≥60 aastat, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on
haiguse raske kulu suhtes kõrge riskiga 
5) need patsiendid vanuses 50-60 aastat, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on
haiguse raske kulu suhtes kõrge riskiga 
6) need patsiendid vanuses ≥16 aastat, kellel esinevad haigused ja seisundid, mille tõttu nad on
haiguse raske kulu suhtes kõrge riskiga.